JS Utrecht in gesprek met Agnes Jongerius

26 februari gingen we in gesprek met Agnes Jongerius en Max Huurdeman over de wooncrisis. Zo kwamen een hoop onderwerpen aanbod waaronder de dakloze opvang in Utrecht en de huizing problematiek in heel Europa.

In gesprek met Agnes Jongerius

De aanleiding

De Jonge Socialisten Utrecht hadden eigenlijk bij toeval een mooie aanloop naar de 29ste gecreëerd. Dan is er namelijk een grote actie op het Domplein, dit naar aanleiding van de als maar groter wordende problematiek rond de woningcrisis. Deze aanloop bracht onder andere een mooi gesprek met zowel Europarlementariër Agnes Jongerius als Max Huurdeman, een medewerker van een dakloze opvang in Utrecht, met zich mee.

Het gesprek ging van start met een indrukwekkend verhaal van Max. Hij vertelde hoe hij, zijn vrouw en zijn zoontje een aantal jaar terug tegen dingen aanliepen en zo zelf dakloos zijn geworden. In deze periode kreeg hij veel te verduren en reisde hij door heel Nederland. Uiteindelijk kwam hij terecht in Utrecht en kwamen hij en zijn gezin weer samen in een woning, in de opvang waren ze uit elkaar gehaald dus ze waren enorm gelukkig bij de hereniging in een woning.

Bij het verhaal van Max kwamen problemen en bureaucratische obstakels ter sprake die het voor mensen die zich vaak al in een diep dal bevinden nog moeilijker maken. Het hebben van een gezin, zogenaamd geen regiobinding hebben, te weinig plekken in de opvang en nog vele andere kwesties worden vaak niet weggenomen maar uitvergroot en leiden tot enorme hindernissen om een woning te krijgen en in sommige gevallen weer te gaan werken.

Het gesprek

Na het verhaal van Max werden een hoop vragen gesteld over het beleid van gemeentes, de omvang van de problematiek en eventuele oplossingen voor het probleem. De aanwezigen waren zeer betrokken bij het gesprek en zo ontstond er een discussie over hoe je de kwesties zou kunnen aanpakken. Volgens Max zijn het vergoten van de capaciteit van de opvang en het beschikbaar stellen van betaalbaar sociale huurwoningen om zo mensen uit de opvang een plek te bieden als ze uit de opvang komen cruciale middelen om de vraagstukken op te lossen.

Ook Agnes Jongerius was betrokken bij het gesprek en stelde vragen aan Max, zo was ze in het bijzonder benieuwd naar de omvang van het probleem in Utrecht, de stad waar Agnes woont. Veelal valt het niet op, maar de problemen zijn overal, in elke gemeente in Nederland. Het tentenkamp bij de A27 kwam ter sprake en zo werd duidelijk dat niet alles zichtbaar is, ook mensen uit Utrecht kennen de omvang niet en hoeft het op te vallen.

 

Agnes Jongerius

Agnes Jongerius begon haar verhaal met een blauw boekje dat ze had mee gebracht. Hierin stonden twintig punten die de Europese unie belangrijk acht. Dit waren rechten waar mensen in de wereld en in Europa recht op hebben met op nummer negentien: Een passende woning en zo dient ook de dakloze kwestie worden aangepakt op een passende wijze.

Ze zette haar verhaal voort door de oplossingen van Finland aan te kaarten. Finland heeft namelijk als enig land een beleid genaamd “Housing First”. Dit houdt in dat ongeacht de reden dat iemand op straat is beland of eventuele andere problemen zoals verslaving niet worden meegerekend als er naar een opvang wordt gezocht. Mensen worden hoe dan ook in alle gevallen opgevangen en krijgen zo een slaapplek aangeboden. In veel gevallen leidt dit tot afname van verslaving en worden ook andere problemen in persoonlijke kringen aangepakt. Het lijkt er op dat het wegnemen van het woningprobleem op deze wijze veel positieve kanten kent en misschien ook in andere landen zou kunnen werken.

De Europese unie is bezig met het omzetten van het blauwe boekje naar een juridisch bindend beleid waar landen zich aan dienen te houden. Dit houdt in dat landen de rechten die de Europese unie al heeft vastgelegd ook moeten nastreven en zo passende oplossingen moeten voorschotelen voor de mensen binnen hun landsgrenzen.

Zo kwam het gesprek met Agnes en Max, met nog vele andere onderwerpen tot een einde en vond er na afloop nog kort een borrel plaats met veel gezellige mensen. Dit was slechts een samenvatting maar gelukkig zullen nog mooie activiteiten volgen mocht je deze hebben gemist.

De demonstratie

29 februari, aankomende zaterdag, is het zover. De Nacht van het Wonen is eindelijk zover. De JS Utrecht gaat met vijf andere afdelingen actie voeren en demonstreren op het Domplein door daar de nacht door te brengen. Met veel mensen en tenten beloofd het nu al een mooie nacht te worden waarmee we aandacht vragen voor de woningcrisis. Kom jij ook?

Voor meer informatie ga je naar: utrecht.js.nl/nieuws/js-utrecht-komt-in-actie/

Foto's

Mocht je nog geïnteresseerd zijn naar beelden van deze avond. Dan hebben wij een galerij waarin de foto’s ten toon worden gesteld. De foto’s van het gesprek en de rest van de avond vind je hier: utrecht.js.nl/galerij/albums/26-feb-2020/

Tags: ,

Categorieën: Wonen

Jonge Socialisten in de PvdA