Kandidaten Afdelingsbestuur JS Utrecht 2016-2017

Voorzitter

Lieve Utrechtse JS-ers,
Na een leerzaam en bijzonder jaar wil ik graag nog een jaar door als voorzitter van onze afdeling: de leukste afdeling van de JS in de mooiste stad van het land. Daarom deze brief.
Afgelopen jaar hebben we als bestuur veel waargemaakt de onze ambities die we aan het begin van het jaar hadden. We hebben de diepte opgezocht met onder andere de Maand van de Arbeid, een US Primary Watch en de organisatie van het het eerste Lekencollege (wat nu ook door JS Rijnmond is overgenomen). Ook waren we bezig met een vaardighedenleergang toen in dezelfde periode de JS Academie langs kwam, dus hebben we het partijkantoor beschikbaar gesteld en daarna nog een extra avond gehouden over het opzetten van campagnes. We hebben dit jaar niet alleen politieke vaardigheden getraind, maar met de sollicitatietraining van FNV JONG ook praktische vaardigheden voor in ons arbeidzame leven. Kortom, een jaar om best tevreden op terug te kijken.
En nu, op naar komend jaar. Als jullie mij nog een jaar als voorzitter van de JS Utrecht kiezen zijn er verschillende ideeën en ontwikkelingen die ik wil uitvoeren, samen met mijn nieuwe team. Twee dingen staan eigenlijk al voor de hele JS vast. Ten eerste wordt het een campagnejaar, dus moeten we de straten op om campagne te gaan voeren. Ook als JS Utrecht moeten we hier vol aan bijdragen, met eigen ideeën en acties. Er zijn natuurlijk ook leden die nog nooit een campagne hebben gevoerd of die zich er niet gemakkelijk bij voelen. Voor die leden wil ik een campagnecursus organiseren. Eén of meerdere bijeenkomsten waar leden in een veilige omgeving kunnen leren hoe je gesprekken moet aangaan, hoe je mensen kunt overtuigen en wat verder do’s en dont’s zijn tijdens een campagne. Het tweede punt waar we op moeten concentreren is ledenwerving, -activatie en -behoud. Een opgave die veel tijd en energie zal kosten en waarbij we misschien ook moeten kijken naar de manieren waarop we leden informeren en betrokken laten zijn bij onze afdeling. Hier wil ik kijken of ik samen met het landelijk bestuurslid Leden en Activiteiten tot een plan kan komen.
Behalve campagnevoeren en ledenwerven, wil ik dat we als afdeling ook bezig blijven met de inhoud. Daar doen we het immers vooral voor. Dat wil ik doen op vier manieren. Uitbreiding van de politieke onderwerpen, bij activiteiten nog meer verbindingen leggen met de werkgroepen, het format van de Lekencolleges uitbreiden en de inhoud met de praktijk verbinden via werkbezoeken en vrijwilligerswerk.
Afgelopen jaar hebben we politiek vooral gefocust op het thema Arbeid, met name in de fractie. Afhangend van het aantal bestuursleden wil ik eigenlijk het aantal onderwerpen uitbreiden met Zorg, Wonen en Samen leven. Op al die onderwerpen is ook voor jongeren genoeg te verbeteren in onze stad en in de regio, zoals bijvoorbeeld misbruik van werkervaringsplekken en stages, arbeidsmarkt- en stagediscriminatie, de overgang van 18- naar 18+ voor jongeren die hulp nodig hebben, genoeg en goede woningen voor starters en studenten et cetera.
Daarnaast hebben we in Utrecht meerdere activiteiten van de werkgroep Zorg gehad. Ik wil de contacten met de andere werkgroepen uitbreiden om ook met hen activiteiten te organiseren. Zo is er sinds kort een werkgroep Cultuur die best in onze mooie, historische en muzikale stad langs mag komen en ook een werkgroep Werk die prima past bij de voortzetting van ons thema van dit jaar. Verder wil ik het format van het Lekencollege verder uitbouwen en gebruiken om na alle campagne-activiteiten onszelf rust te gunnen weer na te denken over de praktijk en onze idealen.
De meeste van de drie genoemde punten zouden min of meer passieve activiteiten kunnen worden, maar vorig jaar heb ik gezegd dat ik juist wilde dat we meer ‘buiten gingen spelen’. Dit jaar hebben we dat gedaan door twee tours door de stad en het medeorganiseren van de Vluchtelingendisco met
de PvdA, maar dat kan meer. Op het gebied van Jeugdzorg kunnen we een bezoek brengen aan U-2B Heard en via de geldinzameling tijdens de Maand van de Arbeid kunnen we ook nog een werkbezoek bij De Tussenvoorziening organiseren om het geld te overhandigen en te leren wat ze daar doen.
Zoals jullie kunnen lezen heb ik nog veel ideeën en plannen voor volgend jaar. Maar ik wil jullie ook de ruimte geven om zelf met ideeën en plannen te komen. Ze hoeven nog niet perfect te zijn, maar laat ideeën voor activiteiten, Lekencolleges, trainingen en werkbezoeken horen. En laat het ook weten als je een onderwerp hebt dat je politiek wilt maken, want met z’n allen kunnen we meer!
Ik heb er zin in en hoop dat jullie mij voor nog een jaar tot voorzitter kiezen.
Rode groeten,
Rik Dekker
Secretaris/Vicevoorzitter

Beste Utrechtse Jonge Socialisten,
Laat ik beginnen met een persoonlijke introductie voor de mensen die mij nog niet kennen.
Mijn naam is Max Tromp. Ik ben een drieëntwintig jaar oude student geschiedenis aan de Universiteit Utrecht, fervent liefhebber van boeken en schrijven, amateur-muzikant (met de nadruk op amateur) en daarnaast behept met een fascinatie, misschien haast wel een obsessie, voor politiek. Bovendien ben ik momenteel de secretaris van deze mooie afdeling.
De reden dat ik deze brief schrijf? Om mezelf te herkandideren voor deze functie. Ik ben, zoals gezegd, al een jaar actief in het bestuur van de Jonge Socialisten. Ik was ontzettend blij toen ik vorig jaar verkozen werd en nog steeds ben ik van mening dat het een eer is om een functie te vervullen binnen onze prachtige vereniging. De reden dat ik zowel toen als nu graag voor de JS zou willen werken, is dat ik het een prettige, toegankelijke en diverse vereniging vind. Ik gaf in mijn eerste kandidaatsstellingbrief aan dat ik nergens zo veel interessante en bezielde mensen ben tegengekomen als bij de Jonge Socialisten. En daar blijf ik bij.
Ik ben vorig jaar gegaan voor de functie van secretaris/ vice-voorzitter. Dat was een zeer bewuste keuze. Ik houd van schrijven en zodoende trok het communicatieve aspect van deze functie mij aan (Ja, ik ben degene die jullie het afgelopen jaar heeft voorzien van een dosis nieuwsbrieven). Daarnaast is er natuurlijk een coöperatieve kant: de ondersteuning van de voorzitter. Deze samenwerking is mij vorig jaar uitstekend bevallen. En niet alleen dat. Voor mij was het afgelopen jaar een van de leerzaamste jaren tot nu toe. Ik heb gaandeweg uiteraard een aantal praktische zaken geleerd, over het beheer van een website en het verzenden van nieuwsbrieven –voor beide zaken geldt dat er dit jaar een nieuw systeem geïntroduceerd is–, over het schrijven van persberichten en het benaderen van personen en/of instanties voor activiteiten, maar bovenal was het een leerzaam jaar omdat ik voor het eerst écht heb ervaren wat het is om in een team te werken.
Ik ben nog veel sterker dan voorheen doordrongen van het belang van een goede persoonlijke verstandhouding en ik heb zelf mogen ervaren wat er gebeurt als je een paar jonge, enthousiaste mensen bij elkaar zet. Daar kunnen hele interessante ideeën en activiteiten uit ontstaan. Ik kijk positief terug op het afgelopen jaar en ik zou daarom heel graag door willen gaan.
Gedurende het afgelopen jaar stonden wij, als bestuur, open voor de ideeën en suggesties van leden en hebben we een aantal mooie activiteiten kunnen organiseren. Volgend jaar, met de Tweede Kamerverkiezingen en campagnes in het vooruitzicht, kunnen wij als Jonge Socialisten evenmin stil gaan zitten. Zo’n campagne is een serieuze zaak en voor onze vereniging zal het een hoop werk, nieuwe en nuttige ervaringen en waarschijnlijk ook een spannende periode gaan opleveren. Ik denk persoonlijk dat een afdeling in een dergelijk jaar baat heeft bij een bestuur dat al enige ervaring heeft. Zeker op het gebied van interne communicatie, aangezien je natuurlijk mensen wilt mobiliseren ten tijde van campagnes.
Ik ben gemotiveerd om hetgeen ik het afgelopen jaar geleerd heb om te zetten in daden en acties gedurende het volgende jaar. Het zou geweldig zijn als we actief bij kunnen dragen aan een campagne, onze bekendheid onder jongeren kunnen vergroten en we een nóg diverser vereniging kunnen worden dan we nu al zijn.
Ik kijk absoluut uit naar het komende jaar en ik zou het een eer vinden als ik zou worden herkozen.
Met vriendelijke groet,
Max Tromp

Penningmeester

Beste Utrechtse JS-ers, Hierbij maak ik gebruik van de gelegenheid om mijn motivatie kenbaar te maken voor de bestuursfunctie penningmeester. De keuze voor de Partij van de Arbeid heb ik gemaakt toen ik mij realiseerde dat het niet alles maakbaar en vanzelfsprekend is. Daarom is het voor mij belangrijk naar anderen om te zien. Afgelopen jaar heb ik de Jonge Socialisten Utrecht leren kennen als een enthousiaste vereniging. De leden, zo divers, maar allen met een gedeelde passie voor politiek en maatschappij. Ondanks dat ik het afgelopen jaar niet altijd even betrokken was, voelde ik me altijd welkom. De politieke cafés, de borrels en het ledenweekend zijn mooie activiteiten, waar ik mijn steentje aan wil bijdragen. Vandaar deze korte motivatie. Tijdens mij studie heb ik bestuurservaring opgedaan in diverse functies, waaronder ook als penningmeester. Verder, door verschillende andere nevenactiviteiten heb ik mijn communicatieve- en sociale vaardigheden versterkt. Zo heb ik bijvoorbeeld als studiecoach mijn luister- en gesprekvaardigheden verbeterd en door lidmaatschap van studie- en studentenverenigingen vele verschillende sociale activiteiten uitgevoerd. Deze vaardigheden wil ik ook graag inzetten voor de vereniging, om er samen een succesvol jaar van te maken. Ik heb er zin! Graag zou ik mijn schriftelijke motivatie, persoonlijk willen toelichten op de aanstaande ledenvergadering. Rode groet, Thijs Bolhuis

Algemeen bestuurslid (op volgorde van binnenkomst)

Beste JS’ers,
Middels deze brief wil ik mij graag kandidaat stellen voor de functie van algemeen bestuurslid voor de Jonge Socialisten in Utrecht. Na mijn verhuizing naar Utrecht zo’n negen maanden geleden, heb ik de JS Utrecht leren kennen als een leuke en gedreven groep mensen maar ook een groep mensen met idealen. Deze aanstekelijke gedrevenheid en het enthousiasme om de linkse idealen uit te dragen, hebben mij gemotiveerd om me kandidaat te stellen als algemeen bestuurslid waardoor ik actief mijn steentje bij zou kunnen dragen aan de vereniging.
Ik ben enthousiast, flexibel, initiatiefrijk, een organisatietalent en een alleskunner. Dit zijn allemaal eigenschappen die zeker in het aankomende verkiezingsjaar belangrijk zijn. Ik ben ervan overtuigd dat mede door de inzet van de JS de PvdA weer groot kan worden en we de partij weer op de kaart kunnen zetten. Als alleskunner zou ik bij veel zaken kunnen ondersteunen en zou ik een aanzienlijk aandeel kunnen hebben in het bedenken en organiseren van activiteiten. Het blijkt dat er ongeveer net zo veel vrouwen lid worden van de JS als mannen, maar dat vrouwen minder vaak actief zijn. Hier moet verandering in komen. De JS is een diverse vereniging en om de balans te behouden zouden we meer vrouwen moeten aanmoedigen om actief deel te nemen.
De JS staat voor gelijkheid, solidariteit, vrijheid, duurzaamheid en verbondenheid. Stuk voor stuk fantastische idealen. Echter, deze idealen kunnen niet uitgevoerd worden zonder de inzet van de leden. Ik zou me vooral willen richten op de idealen van verbondenheid en solidariteit. In de huidige tijd waarin met name verdeeldheid in de maatschappij de boventoon voert zouden we er meer aan moeten doen om wederzijds begrip te creëren tussen verschillende groepen in de samenleving. Het verschil maken hoeft niet groot en nationaal te zijn maar kan ook klein en lokaal plaatsvinden.
Ik ben maatschappelijk betrokken en heb al enige politieke ervaring opgedaan als secretaris van de PvdA-fractie in Zutphen. Deze ervaring zou ik graag willen uitbreiden als algemeen bestuurslid van de JS Utrecht. Graag zou ik samen met jullie een geweldig verkiezingsjaar tegemoet willen gaan en me in willen zetten voor de JS Utrecht om deze afdeling net zo fantastisch te houden als zij al is! Om dit waar te kunnen maken vraag ik om jullie steun op de Algemene Ledenvergadering op 22 juni 2016.
Met vriendelijke groet,
Denise ter Horst

Beste JS PvdA Utrecht,
Ik wil me graag kandidaat stellen als Algemeen bestuurslid.
Ik denk dat ik er wel geschikt voor ben omdat er toch een switch in zit. ik ben een mbo’er met een Koerdisch afkomst. ik vind het leuk om te praten en de PvdA te helpen. Ik ben een politiek volger en dat zat al in mijn familie de bloed. Ik wil elke week betrokken zijn bij de PvdA. nieuwe dingen te leren. weten hoe ik moet handelen in de politiek. Ik kan goed overweg met andere mensen en hoor graag de meningen van andere mensen, maar natuurlijk heb ik die ook. Ik denk daarom dat ik geschikt ben als algemeen bestuurslid.
Ik wil het ook toelichten bij een bespreking,
groetjes,
sipan

Kandidaatstellingbrief JS Utrecht
Met deze brief stel ik me kandidaat als algemeen bestuurslid van de Jong Socialisten in Utrecht. Lees mijn kandidaatstellingbrief en zet je in voor onze prachtige vereniging!
Beste JS’ers, 2017 wordt een zeer belangrijk jaar voor ons, als afdeling, als JS’ers en als leden van de PvdA. 15 maart 2017 zal de Nederlandse bevolking haar stem uitbrengen voor de Tweede Kamer. Naar mijn mening is het een van de belangrijkste stemmingen ooit. Nog nooit is Nederland naar mijn mening zo verscheiden en angstig geweest. Een jaar waarin politiek beleid nog belangrijker was dan normaal door verschillende terroristische aanslagen, de vluchtelingencrisis en grote bezuinigingen. Juist nu, wil ik mij daarom meer inzetten voor mijn vereniging JS Utrecht.
Mijn naam is Rumeysa Sahin, 21 jaar en woonachtig in Woudenberg (een dorpje bij Amersfoort). Ik ben laatstejaars rechten student aan de Universiteit van Utrecht en na de zomer zal ik beginnen met mijn Master Strafrecht aan de zelfde universiteit. Ik heb mij van kleins af aan bezig gehouden met de politiek. Het is er echt met de paplepel ingeschoten want, mijn vader zat in de gemeenteraad en mijn moeder was altijd geïnteresseerd in politieke kwesties, ik wist niet beter. Op de middelbare school sloot ik mij aan bij de debatclub en heb aan meerdere debatwedstrijden mogen deelnemen. . In 2009 ben ik verkozen tot beste debater van Nederland en heb ik mij mogen inzetten als jongerenvertegenwoordiger in de Tweede kamer. Daarnaast mocht ik met Koningin Maxima discussiëren over hoe we jongeren het beste konden leren om goed om te gaan met hun geld. Graag zet ik deze kennis en ervaringen voort als algemeen bestuurslid bij de JS Utrecht.
Met een eventuele bestuurslidmaatschap zou ik een aantal doelen willen bewerkstelligen. Allereerst hoop ik dat we als afdeling een super tof campagnejaar van maken en waar nodig elkaar ondersteunen en helpen. Bij de JS heb ik mij vooral beziggehouden met de landelijke scholentour. Samen met een groep JS’ers en Freek de Jong hebben wij het scholentour plan op landelijk niveau verder ontwikkeld. Door mijn buitenland uitwisseling moest ik hier helaas mee stoppen. Graag zou ik met jullie steun, hier graag voor willen inzetten. Het is voor mij heel belangrijk om jongeren meer te leren over politiek, verschillende standpunten en debat-skills. Ik zie het dan ook als onze taak en plicht om hiermee door te gaan bij JS Utrecht. Ik hoop dat ik op jullie stem en steun kan rekenen!..
Met sociale groet,
Rumeysa Sahin

Ik wil me graag kandidaat stellen als algemeen bestuurslid van de Jonge Socialisten in Utrecht.
Ik ben Jurriaan de Meijer, 23 jaar en geboren en getogen in Utrecht waar ik op dit moment nog studeer en werk. Sinds een aantal maanden woon in antikraak in Amsterdam in de buurt van het Amstelstation. Ik studeer Communication and Multimedia Design aan de Hogeschool Utrecht. Tijdens deze opleiding ben ik bezig met het ontwerpen van campagnes en concepten. Ik ben nu al ruim een jaar lid van de Jonge Socialisten en wil nu een stapje verder gaan.
Rik Dekker heeft mij benaderd om me kandidaat te stellen als algemeen bestuurslid. Het afgelopen jaar heb ik aan verschillende activiteiten meegedaan. Tijdens één van deze activiteiten (Bevrijdingsfestival 2016) bleek dat er nog flik wat stappen gemaakt kunnen worden als het gaat om zelfpromotie, hoe presenteren wij ons als Jonge Socialisten en welke boodschap willen we overbrengen. Hier zag ik nog verbeterpunten en samen met Rik hebben we een evaluatie gehouden om te zorgen dat we een volgende keer meer zichtbaar kunnen zijn en belangrijker nog dat we worden onthouden.
Als algemeen bestuurslid zou ik me willen focussen op de communicatie en promotie van de Jonge Socialisten naar de doelgroep. Veel mensen weten nog niet wat de Jonge Socialisten zijn en doen, hier wil samen met het bestuur verandering in brengen. Komend jaar is gaan we campagnevoeren om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk mensen op de PvdA zullen stemmen. Ik denk dat wij daar als Jonge Socialisten een grote rol in kunnen spelen. Daarnaast vind ik het belangrijk dat mensen ons weten te vinden om hun zorgen, ideeën en suggesties te met ons te delen.
Ik ben gemotiveerd en hoop deel te mogen nemen aan het bestuur.
Groet,
Jurriaan de Meijer

Beste Jonge Socialisten,
Ruim een jaar geleden werd ik lid van de PvdA en de JS, omdat ik het tijd vond om te strijden voor mijn idealen. Het was een jaar waarin ik de JS heb leren kennen als een zeer leerzame, progressieve en bovenal gezellige club. Door mij te kandideren voor de functie algemeen bestuurslid van de JS Utrecht, wil ik mij nog meer en effectiever inzetten voor onze waarden, namelijk de sociaaldemocratische.
De afgelopen jaren heb ik veel tijd in Utrecht (stad) doorgebracht bij familie, ik heb de stad op een zeer fijne manier leren kennen. Dit resulteert erin dat ik aan de Hogeschool Utrecht, de opleiding aardrijkskunde docent ga volgen. Van oorsprong kom ik uit een klein dorp in de gemeente Haaksbergen, zes jaar geleden ben ik verhuisd naar Delden in de fusiegemeente Hof van Twente. Ondanks de overheersing van de CDA in de regio en de D66 thuis heb ik mijn idealen bij de PvdA gevonden.
Het afgelopen jaar heb ik mij proberen in te zetten voor de maatschappij. Een voorbeeld hiervan is dat ik ervoor heb gezorgd, dat een Internationale Schakel Klas bij ons op school heeft mogen mee lopen. Het was een erg gezellige dag, maar bovenal ook effectief. Ik heb nadien gehoord dat de leerlingen zich geaccepteerd en gewaardeerd voelden. Ook namen ze vanaf dat moment, tegen hun gewoontes in, eten mee naar hun school. Het is iets kleins, maar het is een belangrijk begin van de integratie. De afgelopen tijd heb ik ook de lokale PvdA afdeling geholpen met bepaalde onderzoeken.
Net zoals landelijk nam ook in onze gemeente het ledental af, dit is een zeer problematische ontwikkeling. De PvdA vergrijst en jongeren vinden politiek niet meer interessant of de moeite waard, toch zijn ze onmisbaar voor de PvdA en de JS. Hierin is volgens mij een zeer belangrijke rol voor de JS weggelegd, door goede ledenwerving en het opsporen van talent kunnen de PvdA en de JS zich in de toekomst blijven inzetten voor onze waarden. Ik wil me het komende jaar dan ook graag inzetten op het gebied van ledenwerving en –activatie en/of promotie/Scholentour.
Utrecht steekt met kop en schouders boven de andere steden in onze afdeling uit. Desalniettemin vind ik het belangrijk dat andere plaatsen ook de aandacht krijgen die ze verdienen. Als het aan mij ligt organiseren we in de toekomst, ook een paar keer per jaar een activiteit in de andere steden in onze afdeling. Verder hoop ik de kennis die ik ga opdoen met mijn opleiding, over onder andere klimaat en geografie in de praktijk te kunnen brengen met deze functie.
Komend jaar wordt een belangrijk jaar voor de PvdA en dus ook voor onze vereniging. Om onze idealen waar te maken is het van groot belang dat er zoveel mogelijk zetels worden behaald in de Tweede Kamer. Daarom ga ik natuurlijk met heel mijn hart en ziel campagne voeren in de aanloop van de verkiezingen.
Hopelijk zullen we komend jaar veel met elkaar bereiken en vooral veel plezier beleven.
Met rode groet,
Youri Eijsink

Beste medeleden,
Het afgelopen jaar heb ik kennis gemaakt met de Jonge Socialisten Utrecht. Ik ontdekte al snel dat het een warme vereniging is, divers en inclusief, waar ik me gelijk thuis voelde. Een vereniging waar ik volgend jaar meer aan zou willen bijdragen, als lid van het bestuur.
Hoewel relatief nieuw bij de vereniging, beschik ik over de nodige ervaring. Op mijn middelbare school zat ik in het bestuur van zowel de leerlingenraad als de leerlingenvereniging. In mijn bestuursperiode groeide onze leerlingenraad uit tot de grootste en rijkste van Nederland, met ook nog eens de grootste afvaardiging naar het LAKS en de Europese conventie van EUPAS. De leerlingenvereniging vertienvoudigde zijn ledental, van tien naar meer dan honderd, waarvan zeker vijftig actief. Naast deze bestuursposten deed ik in deze tijd ook ervaring op met het organiseren van feesten, sprekersevenementen en liefdadigheidsacties en deelname aan competities als Op weg naar het Lagerhuis, MUN en MEP (ook als voorzitter).
De twee plekken waar ik het meest geleerd heb zijn echter minder cv-fancy: het callcenter en de studiebegeleidingsklas.
In het callcenter kreeg ik de kunst van het overtuigen pas echt onder de knie en kreeg ik bovendien een belangrijke les mee: hoeveel hardwerkende en getalenteerde mensen vastzitten in saai en frustrerend werk voor een hongerloontje en zonder enige sociale zekerheid. Ik was me hier al vaag van bewust, maar bij de koffieautomaat dringen zaken toch sterker tot je door dan als je erover in de krant leest. In de periode dat ik hier fulltime werkte nam ik het tot mijn missie om dit te veranderen en werd ik lid van de PvdA en de JS.
De meeste waarde hecht ik echter aan mijn tijd als studiebegeleider. De kinderen waarmee ik werkte waren snel afgeleid, ongemotiveerd en soms ronduit vervelend. Maar met heel veel geduld en optimisme lukte het soms toch om hen aan de praat te krijgen. Niks heeft me ooit trotser gemaakt dan de magische woorden: “Dank je. Zonder jou had ik het niet gehaald”. Het leerde me dat je mensen nooit op moet geven: soms is het enige wat iemand nodig heeft een klein beetje hulp.
Het is volgens mij belangrijk voor jullie om te weten wat voor type je in huis haalt. Hoewel ik zeker niet vies ben van uitvoerend werk, ligt daar mijn kracht niet. Ik ben eerder een creatieveling dan een waterdrager, conceptontwikkeling is mijn sterkste punt. Deadlines zijn mijn grote zwakte, dus houd me daar vooral scherp op.
Tot slot wil ik jullie vertellen over mijn ideeën voor het komende jaar. De JS is erg gefocust op ‘rode’ thema’s zoals arbeid en zorg. Dit zijn belangrijke onderwerpen die de kern van de sociaaldemocratie raken, maar we moeten niet vergeten dat de mens leeft bij meer dan brood alleen. Graag zou ik kunst en cultuur terugbrengen naar het politieke debat. Er zijn de laatste jaren twee dominante visies op dit thema: de PVV-visie die stelt dat kunst pretentieuze onzin is en de VVD-visie die stelt dat kunst een luxeproduct is dat het beste tot zijn recht komt in een privécollectie. Wij moeten durven onze eigen visie daar tegenover te zetten. Kunst is geen product dat je kan consumeren maar een maatschappelijke spiegel en lens tegelijk, die vorm en richting geeft aan onze indrukken van de wereld. Kunst is geen luxe maar een instrument voor persoonlijke en collectieve groei. Het is daarom van het uiterste belang dat het voor iedereen toegankelijk is. We kunnen debatten en thema-avonden organiseren met een culturele inslag en de samenwerking opzoeken met diverse creatieve organisaties.
Andere thema’s waar ik aandacht aan zou willen besteden zijn duurzaamheid, technologie en democratische vernieuwing.
Met elkaar kunnen we er een prachtig jaar van maken. Ik heb er in ieder geval erg veel zin in!
Met vriendelijke groeten,
Lodewijk van der Meer.

Categorieën: Uncategorized

Doe mee

De Jonge Socialisten in de PvdA is de politieke jongerenorganisatie van de Partij van de Arbeid. Voor slechts €5 ben je een jaar lid!

Ik wil lid worden!
Ik wil meer weten
Jonge Socialisten in de PvdA