Nieuwe bestuursleden gezocht

Kandideer je voor het afdelingsbestuur van de JS Utrecht

Op 11 juli is het tijd om een nieuw bestuur voor de JS Utrecht te verkiezen! Zie jij het wel zitten om je een jaar lang in te zetten voor onze mooie afdeling? Stuur dan voor 20 juni een mail met je motivatiebrief naar jsutrecht@js.nl. Hieronder vind je een beschrijving van de verschillende functies waarvoor je je kunt kandideren.

Twijfel je nog ergens over of heb je vragen? Kom dan naar de bestuursinteresseborrel op 13 juni of stuur een berichtje naar een huidig afdelingsbestuurslid, we drinken graag samen een kopje koffie of thee om al je vragen te beantwoorden!

Functieprofielen 2022-2023 Jonge Socialisten Utrecht

Voorzitter:

 • Je bent hét gezicht van de JS Utrecht naar buiten toe;
 • Je bent (mede) verantwoordelijk voor het uiteenzetten van de politieke lijn en het in de gaten houden van de actualiteit;
 • Je bent verantwoordelijk voor de externe contacten;
 • Je vertegenwoordigt de JS Utrecht in de media;
 • Je bent verantwoordelijk voor de communicatie met het landelijk bestuur van de JS;
 • Je bent het eerste aanspreekpunt naar de leden toe;
 • Je houdt het (bestuurlijke) overzicht en draagt er zorg voor dat bestuurlijke taken op tijd worden uitgevoerd;
 • De voorzitter is verantwoordelijk voor moties en amendementen bij ALV’s van PvdA-afdelingen.
 • Je onderhoudt contacten en organiseert activiteiten met andere politieke jongerenorganisaties;
 • Je onderhoudt contacten en organiseert activiteiten met andere JS-afdelingen. Tevens woon je het G4-overleg bij.

Type: Je bent een aanjager pur sang, en je geeft het goede voorbeeld. Je kunt goed overzicht houden. Daarnaast beschik je over een goede politieke antenne. 

Tijdsbesteding per week: min. 8 uur per week

Secretaris:

 • Je houdt samen met de voorzitter de bestuurlijke stukken in de gaten;
 • Je zorgt voor een goede en ordentelijke interne communicatie en organisatie;
 • Je notuleert tijdens bestuursvergaderingen;
 • Je bent verantwoordelijk voor de planning;
 • Je houdt gestelde deadlines en termijnen in de gaten;
 • Je bereidt de algemene leden- en bestuursvergaderingen voor;
 • Je bent verantwoordelijk voor het beantwoorden van inkomende mails;
 • Je schrijft en verstuurt de maandelijkse nieuwsbrieven;
 • Je houdt de website up-to-date;
 • Je bent verantwoordelijk voor het archiefbeheer;
 • Je bent verantwoordelijk voor het ledenoverzicht en houdt de groei van de afdeling bij

Type: Je bent betrouwbaar, kunt flexibel inspringen, houdt van overzicht en werkt ordelijk.

Tijdsbesteding: min. 6 uur per week

Penningmeester:

 • Je bent verantwoordelijk voor het budget van de afdeling en zorgt voor een jaarlijkse begroting en jaarrekening.
 • Je controleert of de plannen van het bestuur financieel haalbaar zijn en of alle gemaakte kosten te rechtvaardigen zijn;
 • Je handelt financiële zaken af en zorgt dus dat offertes en declaraties betaald worden;
 • Je zorgt dat je al het beloofde geld binnenkrijgt;
 • Je ondersteunt leden bij het aanvragen van declaraties voor zowel landelijke en afdelingsgerelateerde kosten.

Type: Je hebt verantwoordelijkheidsgevoel, bent secuur en werkt gestructureerd. Je houdt van orde en begrijpt cijfers. Enige ervaring met financiën en cijfers is een groot voordeel en maakt het wel makkelijker, maar is zeker niet verplicht.

Tijdsbesteding per week: ca. 6 uur per week

Bestuurslid leden

 • Je draagt verantwoordelijkheid voor het activeren van slapende leden;
 • Je bent het aanspreekpunt voor leden over hun lidmaatschap en hoe ze actief kunnen worden; 
 • Je neemt contact op met alle nieuwe leden en nodigt ze uit voor nieuwe ledengesprekjes;
 • Je bent verantwoordelijk voor een goed verloop van de zomertour;
 • Je scout talent binnen de afdeling en zorgt dat leden terecht komen op plekken waar ze zich verder kunnen ontwikkelen;
 • Je organiseert elk jaar een belronde om leden te motiveren weer langs te komen.

Type: je legt makkelijk contact met nieuwe leden, vindt het belangrijk dat alle leden zich thuis voelen bij de JS, hebt verantwoordelijkheidsgevoel

Tijdsbesteding: ca. 5 uur per week

Bestuurslid communicatie

 • Je bent verantwoordelijk voor het maken van content op onze social media om onze leden en de buitenwereld op de hoogte te houden van wat we doen en wat er aan zit te komen;
 • Je zorgt voor actieve ledenwerving;
 • Je zorgt dat de afdeling wordt gepromoot onder jongeren, zowel bij leden als niet-leden;
 • Je verzorgt de promotie van  activiteiten en acties van de afdeling, zowel bij leden als niet-leden;
 • Je bent verantwoordelijk voor het grafische ontwerp en de vormgeving.

Type: je vindt het leuk om creatief bezig te zijn, je vindt het leuk om activerende tekstjes te schrijven, je vindt het leuk om je met grafische vormgeving bezig te houden

Bestuurslid politiek

 • Je houdt de lokale politieke actualiteit in de gaten 
 • Je volgt de lokale, provinciale en landelijke PvdA nauwkeurig
 • Je schrijft en verstuurt persberichten en opiniestukken;
 • Je helpt de voorzitter, in samenwerking met de vicevoorzitter, met het voorbereiden van debatten en mediaverschijningen;
 • Je zorgt voor inbreng van de JS bij het vaststellen van de verkiezingsprogramma’s van de PvdA 
 • Je promoot onze standpunten, acties en reacties op twitter.

Type: je vindt het leuk om de actualiteiten te volgen en je medebestuursleden daarop scherp te houden, je vindt het leuk om de politieke lijn van de JS Utrecht scherp te houden

Tijdsbesteding: ca. 5 uur per week 

Algemeen bestuurslid

Als algemeen bestuurslid ben je de linksbuiten van het bestuur. Voor jou geldt dat je handen vrij zijn om diverse taken op je te nemen. Dat betekent niet dat je geen verantwoordelijkheid draagt, ook voor jou geldt dat je taken op je neemt in overleg met je medebestuursleden. Je ondersteunt en helpt andere bestuursleden waar nodig. Je wordt dus in de eerste plaats ingesteld om de algemene bestuurstaken uit te voeren. 

Type: Je bent flexibel, vindt het leuk om bij diverse taken in te springen, bent behulpzaam

Tijdsbesteding: min. 4 uur per week

Algemene verwachtingen

Per functie in het bestuur gelden specifieke taken en verantwoordelijkheden, maar er zijn ook verwachtingen die voor het hele bestuur gelden:

 • Samen ben je verantwoordelijk voor het bedenken en organiseren van activiteiten;
 • Samen ben je verantwoordelijk voor het bedenken en opzetten van acties en politieke campagnes;
 • Samen ben je verantwoordelijk voor een goede opkomst bij activiteiten;
 • Je denkt in de bestuursvergadering mee over alle onderwerpen die worden besproken;
 • Je bent in principe bij iedere bestuursvergadering aanwezig;
 • Je vertegenwoordigt de JS Utrecht en haar standpunten op verschillende plekken (zoals debatten, vergaderingen, discussieavonden en ledenvergaderingen);
 • Je bent wanneer mogelijk aanwezig bij alle activiteiten van JS Utrecht
 • Je zorgt dat alle (nieuwe) leden zich op hun plaats voelen tijdens activiteiten en zorgt voor een toegankelijke sfeer;
 • Je bent zo vaak mogelijk aanwezig bij de algemene ledenvergadering en andere belangrijke activiteiten van de PvdA Utrecht
 • Je bent zo vaak mogelijk aanwezig bij congressen van de JS;
 • Je blijft goed op de hoogte van de laatste politieke kwesties gerelateerd aan de afdeling;
 • Je gaat naar de fractie- en bestuursvergaderingen van lokale PvdA fracties;
 • Je roept minstens tweemaal per jaar een ALV bijeen;
 • Je zorgt dat de afdeling met een grote delegatie aanwezig is bij regionale en belangrijke landelijke protesten.
 • Je volgt het lokale/regionale/landelijke nieuws, vormt daar visies over en organiseert activiteiten of acties als actualiteit daarom vraagt
 • Politiek en acties zijn niet altijd ruim van te voren te plannen, dus het is handig als je een beetje flexibel kunt zijn in je agenda en ook soms overdag of in het weekend beschikbaar bent.

De JS Utrecht is altijd op zoek naar een divers bestuur met een evenwichtige verdeling tussen:

 • vrouwen en mannen;
 • MBO-ers, HBO-ers en WO-ers;
 • Verschillende etnische achtergronden ;
 • Verschillende seksuele voorkeuren en genderidentiteiten;
 • Mensen uit de stad en uit de regio/ommelanden.

 

Categorieën: Uncategorized

Jonge Socialisten in de PvdA